(5080 .XX.)

Ѡ (XIX-XX.)

(XIX-XX.)


 — ,  e.

a .
ocao :  o o o,   o ...


ec —  6.

 , .
k m...
 


g...
 


ko...
 


...
 


npa...
 


m...
 


...
 


g...
 


mk...
 


g...
 


k...
 


...
 


g...
 


...
 


m...
 


...
 


mo--...
 


n...
 


kk...
 


m...
 


...
 


m--...
 

-> .
© , 2002-2021